Standaryzuj procesy w firmie

 • Stwórz elektroniczny katalog procedur działania Twojej firmy
 • Egzekwuj i kontroluj stopień przestrzegania procedur
 • Zbuduj listę rankingową punktów sprzedaży
 • Zbuduj kontrolę jakości w oparciu o elektroniczne checklisty
 • Zestandaryzuj i kontroluj czasy wykonania poszczególnych zadań
 • Zintegruj system kontroli jakości z systemem do zarządzania
  w Twoim przedsiębiorstwie
 • Zminimalizuj czas niezbędny na wyjaśnianie obowiązujących procedur
 • Zadbaj, by nowi pracownicy postępowali zgodnie ze standardami już od
  pierwszego dnia pracy
 • dowolna konfiguracja struktury, wyglądu
  i stylu
 • pytania otwarte, zamknięte, wielokrotnego wyboru,
  zdjęcia, podpis użytkownika, dynamicznie tworzone listy odpowiedzi, inne
 • stronicowanie, pomijanie stron w zależności od udzielonych odpowiedzi
 • indywidualne wagi dla odpowiedzi, łączna ocena liczbowa dla audytów i checklist
 • szczegółowe raporty z audytów
 • statystyki udzielonych odpowiedzi
 • notyfikacje przesyłane do managerów w przypadku wystąpienia sytuacji krytycznych
 • wersja wielojęzykowa
 • możliwość integracji systemu z posiadanym systemem do zarządzania
 • możliwość zaczytania katalogu urządzeń, instrukcji użytkowania i serwisowych
 • zmiana statusu urządzeń w zależności od wyniku wykonanych procedur

* oferta tworzona indywidualnie, w zależności od możliwości technicznych integracji

 • wykorzystaj dedykowane moduły
  pakietu eccelerate

standaryzuj procesy w firmie

 • Stwórz elektroniczny katalog procedur działania Twojej firmy
 • Egzekwuj i kontroluj stopień przestrzegania procedur
 • Zbuduj listę rankingową punktów sprzedaży
 • Zbuduj kontrolę jakości w oparciu o elektroniczne checklisty
 • Zestandaryzuj i kontroluj czasy wykonania poszczególnych zadań
 • Zintegruj system kontroli jakości z systemem do zarządzania w Twoim przedsiębiorstwie
 • Zminimalizuj czas niezbędny na wyjaśnianie obowiązujących procedur
 • Zadbaj, by nowi pracownicy postępowali zgodnie ze standardami już od pierwszego dnia pracy
 • dowolna konfiguracja struktury, wyglądu i stylu
 • pytania otwarte, zamknięte, wielokrotnego wyboru, zdjęcia, podpis użytkownika, dynamicznie tworzone listy odpowiedzi, inne
 • stronicowanie, pomijanie stron w zależności od udzielonych odpowiedzi
 • indywidualne wagi dla odpowiedzi, łączna ocena liczbowa dla audytów i checklist
 • szczegółowe raporty z audytów
 • statystyki udzielonych odpowiedzi
 • notyfikacje przesyłane do managerów w przypadku wystąpienia sytuacji krytycznych
 • wersja wielojęzykowa
 • możliwość integracji systemu z posiadanym systemem do zarządzania
 • możliwość zaczytania katalogu urządzeń, instrukcji użytkowania i serwisowych
 • zmiana statusu urządzeń w zależności od wyniku wykonanych procedur

* oferta tworzona indywidualnie, w zależności od możliwości technicznych integracji

 • wykorzystaj dedykowane moduły pakietu eccelerate