POPRAW CODZIENNE RELACJE Z KLIENTEM

 • Zbuduj mobilną aplikację i system lojalnościowy
 • Nagradzaj wizyty punktami i zamieniaj je na nagrody
 • Informuj Klientów o nowościach
 • Udostępnij w lokalu mobilne ankiety satysfakcji
 • Reaguj na negatywne komentarze zanim Gość opuści lokal
 • Zbuduj listę zadowolonych Gości do przyszłych działań marketingowych
 • Buduj grupy Klientów w oparciu o wysokość rachunków, częstotliwość
  odwiedzin, lokalizację
 • Wyszukuj konkretne typy zachowań, wyciągaj wnioski
  traktuj Gości wyjątkowo
 • Wysyłaj spersonalizowaną ofertę emailem, sms-ami
  oraz w ramach aplikacji lojalnościowej
 • dowolna konfiguracja wyglądu, stylu, dostępnych modułów funkcjonalnych
 • publikacja pod własną lokalną nazwą
 • notyfikacje i newsy
 • parametryzowalny system lojalnościowy
 • własny katalog nagród
 • wbudowane checklisty i ankiety
 • wbudowane lokalne repozytorium dokumentów
 • wersja wielojęzykowa
 • szczegółowe raporty z aktywności użycia
 • baza danych szczegółowych informacji
  o Klientach, ich zachowaniu, preferencjach, itp.
 • tworzenie grup Klientów na podstawie analizy ich zachowania i preferencji
 • zindywidualizowane raporty
 • możliwość integracji systemu z posiadanym systemem POS (pobieranie informacji
  o transakcjach, Klientach, itp.)

* oferta indywidualna

 • dowolna konfiguracja struktury i stylu
 • pytania otwarte, zamknięte, wielokrotnego wyboru, zdjęcia, dynamicznie tworzone listy odpowiedzi
 • notyfikacje SMS/email dla managerów
 • szczegółowe raporty z ankiet
 • statystyki udzielonych odpowiedzi
 • wersja wielojęzykowa
 • identyfikacja Klienta w momencie pojawienia się w lokalu
 • dostęp do profilu Klienta
 • wsparcie obsługi systemu lojalnościowego (dodawanie i spalanie punktów, odbieranie voucherów)
 • tworzenie i wysyłka kampanii marketingowych (email, sms, w ramach aplikacji ereward-me)
 • analizy odpowiedzi

popraw codzienne relacje z klientami

 • Zbuduj mobilną aplikację i system lojalnościowy
 • Nagradzaj wizyty punktami i zamieniaj je na nagrody
 • Informuj Klientów o nowościach
 • Udostępnij mobilne ankiety satysfakcji
 • Udostępnij w lokalu mobilne ankiety satysfakcji
 • Reaguj na negatywne komentarze zanim Gość opuści lokal
 • Zbuduj listę zadowolonych Gości do przyszłych działań marketingowych
 • Buduj grupy Klientów w oparciu o wysokość rachunków, częstotliwość odwiedzin, lokalizację
 • Wyszukuj konkretne typy zachowań, wyciągaj wnioski, traktuj gości wyjątkowo
 • Wysyłaj spersonalizowaną ofertę emailem, sms-ami oraz w ramach aplikacji lojalnościowej
 • dowolna konfiguracja wyglądu, stylu, dostępnych modułów funkcjonalnych
 • publikacja pod własną lokalną nazwą
 • notyfikacje i newsy
 • parametryzowalny system lojalnościowy
 • własny katalog nagród
 • wbudowane checklisty i ankiety
 • wbudowane lokalne repozytorium dokumentów
 • wersja wielojęzykowa
 • szczegółowe raporty z aktywności użycia
 • baza danych szczegółowych informacji o Klientach, ich zachowaniu, preferencjach, itp.
 • tworzenie grup Klientów na podstawie analizy ich zachowania i preferencji
 • zindywidualizowane raporty
 • możliwość integracji systemu z posiadanym systemem POS (pobieranie informacji o transakcjach, Klientach, itp.)

* oferta tworzona indywidualnie, w zależności od możliwości technicznych integracji

 • dowolna konfiguracja struktury, wyglądu i stylu
 • pytania otwarte, zamknięte, wielokrotnego wyboru, zdjęcia, podpis użytkownika, dynamicznie tworzone listy odpowiedzi, inne
 • notyfikacje SMS/email dla managerów
 • szczegółowe raporty z ankiet
 • statystyki udzielonych odpowiedzi
 • wersja wielojęzykowa
 • identyfikacja Klienta w momencie pojawienia się w lokalu
 • dostęp do profilu Klienta
 • wsparcie obsługi systemu lojalnościowego (dodawanie i spalanie punktów, odbieranie voucherów)
 • tworzenie i wysyłka kampanii marketingowych (email, sms, w ramach aplikacji ereward-me)
 • analizy odpowiedzi